NOMINÁCIE
4ka


Reklama môže byť v dôsledku mnohoznačného sloganu problematická v niekoľkých ohľadoch. Môže napríklad odkazovať na stereotypnú predstavu o ženách, ktoré niečo chcú, ale nevedia čo. Môže byť ale problematická aj v kontexte spoločenského tabu otvorene diskutovať o sexualite a pomenovávať ju.Nominoval/a: Michaela P.
Nájdené: Billboard, Bratislava