NOMINÁCIE
BRAMAC – strešné systémy


Aj keď tento typ sexistickej reklamy môže pôsobiť menej zjavne, je vo svojich dôsledkoch veľmi závažný. Reklama vizuálne aj jazykovo zamieňa propagovaný produkt – strešnú krytinu – za zobrazenú ženu, čím zároveň zo samotnej ženy vytvára produkt, ktorý je určený na predaj a spotrebu. Ženu a tovar v podstate stavia na jednu rovinu, čím dochádza k spredmetňovaniu a dehumanizácii ženy. Ak v reklame zobrazujeme ženy ako veci, je to už iba krok od toho, aby sme sa k nim tak aj začali správať.Nominoval/a: Katka P.
Nájdené: Televízia