NOMINÁCIE
Calzedonia


Reklama je príkladom stereotypného používania jednej podoby ženského tela, ktoré spĺňa podmienky a nároky tzv. mýtu krásy. Problematickým aspektom reklamy je to, že jedine takto vykreslený ideál ženského tela sa spája s produktmi a službami určeným ženám. Naviac, skutočnosť, že je zároveň nereálnym a neudržateľným ideálom, môže negatívne vplývať na sebaobraz a zdravie dievčat a žien. Problémom je aj záplava takejto reklamy vo verejnom priestore, čím sa mýtus krásy len utvrdzuje.Nominoval/a: V. Valkovičová
Nájdené: Billboard - takmer na každej ulici v BA