NOMINÁCIE
Essur Clinic


Reklama používa vizuál tela, ktoré síce súvisí s ponúkaným produktom, ale nadprácou je jeho fragmentácia (odseknutie hlavy a nôh), čím je osoba potencionálnej zákazníčky degradovaná iba na časť tela a stráca vlastnú identitu. Naviac prsia zabalené do stuhy naznačujú, akoby žena mala chcieť svoje telo ponúkať niekomu ako darček, čo z nej opäť robí dehumanizovaný objekt, a nie subjekt.Nominoval/a: Veronika F.
Nájdené: Billboard, Banská Bystrica, Švermova ulica