NOMINÁCIE
Heineken Slovensko


Jedná sa o sexistickú reklamu založenú na rodových stereotypoch. Zobrazuje ženy ako ľahko manipulovateľné prostredníctvom ideálu krásy a staršie ženy znevažuje ako tie, na ktorých výzore a telách už vôbec pre ich vek nezáleží. Reklama je v príkrom rozpore s tým, o čo sa firma usiluje v iných krajinách –napríklad v holandskej kampanio rozmanitosti a potrebe akceptácie a komunikácie.Nominoval/a: Kristína R.
Nájdené: Televízna reklama