NOMINÁCIE
ITB Development


Reklama využíva hneď niekoľko prvkov sexistickej reklamy. Obnažené ženské telo je na reklame použité bez akejkoľvek súvislosti s ponúkaným produktom, ktorým sú byty na predaj. Reklama tak využila lacný marketingový trik „sex predáva“ a zo ženského tela spravila univerzálny nástroj propagácie, ktorý možno zameniť za akýkoľvek produkt. Ďalším problematickým aspektom je depersonalizácia ženy ako takej. Reklama na to používa fragmentáciu - zdôrazňuje iba vybrané časti tela, ktoré naviac zdôrazňuje absurdnou gif animáciou bez zjavnej súvislosti so sloganom.Nominoval/a: Katarína V.
Nájdené: Internet, Fb Page reklamnej agentúry