NOMINÁCIE
ITB Development


Reklama nielenže posilňuje stereotypy o rodovo nevyváženej deľbe práce v starostlivosti o domácnosť, ale zároveň to robí spôsobom, ktorým dehonestuje úsilie mnohých mužov a žien o reálne posilňovanie rodovej rovnosti vo verejnom i súkromnom živote. Reklama je v ostrom rozpore so skutočným posolstvom Medzinárodného dňa žien, ktorý by mal byť pripomienkou úsilia o napĺňanie ľudských práv žien a podporu rodovej rovnosti. Reklama nám podsúva, že by ženám malo ku šťastiu stačiť, ak ich od bremena domácich povinností muž „oslobodí“ raz za rok, namiesto toho, aby sa o tieto povinnosti so svojou partnerkou rovnou mierou delil počas celého roka. Reklama používa láskavý sexizmus, v rámci ktorého sa galantné správanie mužov používa na ospravedlňovanie a de facto posilňovanie rodových stereotypov a noriem, ktoré majú negatívny vplyv na postavenie žien v spoločnosti.Nominoval/a: Lucia K.
Nájdené: Internet, Fb page