NOMINÁCIE
Krbex


Reklama používa explicitne sexualizovanú narážku bez zjavného súvisu s ponúkaným produktom. Slogan pôsobí veľmi prvoplánovo. Vizuál je naopak mätúci. Staršia žena pôsobí atypicky v porovnaní so zvyčajným využívaním mladých žien v tomto type reklám. V kombinácii so samotným produktom sa ponúka interpretácia, že reklama sa pokúša ironizovať svoj vlastný slogan. Zároveň však istým spôsobom ironizuje aj zobrazovanú ženu, keď nám ageisticky podsúva asexuálnosť túžob staršej ženy.Nominoval/a: Jakub K.
Nájdené: Internet