NOMINÁCIE
Letgo Slovensko


Slogan “Je načase to predať?“ spolu so sprievodným zaostrením mobilu na ženu predstavuje explicitné sexistické spredmetňovanie. Ženu reklama stavia na úroveň tovaru, predstavuje nám ju ako predmet vlastníctva, ktorý prostredníctvom aplikácie možno vymeniť a predať ďalšiemu “záujemcovi”. Je zarážajúce, že zadávateľ považuje za vhodné, či dokonca "vtipné" na účely propagácie svojich služieb prezentovať ženy ako tovar či majetok svojho manžela, resp. partnera, hoci aj s "nadsádzkou."
Poznámka: Reklama bola vyhodnotená v rozpore s etickým kódexom reklamnej praxe aj Radou pre Reklamu.Nominoval/a: Soňa U.
Nájdené: Internet, Fb page