NOMINÁCIE
MAAG


Reklama využíva dva frekventované sexistické prvky fragmentáciu a spredmetňovanie, ktoré sa v reklamách často vyskytujú spoločne. Vyrezaná časť ženskej tváre, krku a dekoltu slúži ako dekoračný držiak na prezentovanie produktu, s ktorým však nijako nesúvisí. Stáva sa tak vecou, ktorú možno podobne ako múr obložiť stavebným materiálom. Reklama posilňuje stereotyp, čo stále znova upevňuje spoločenskú akceptáciu vnímania žien ako predmetov bez vlastnej subjektivity, s ktorými možno voľne nakladať.Nominoval/a: Michaela P.
Nájdené: Bilboard, Bratislava