NOMINÁCIE
Markscrub.com


Propagovaný produkt čiastočne súvisí s použitým vizuálom, nakoľko je určený na ošetrovanie pokožky. Problematické je však sexistické zobrazenie vybranej časti ženského tela, ktoré je fragmentované a sexualizované zvoleným odevom. Depersonalizáciu ženy a spredmetňovanie ženského tela naviac dokresľuje skutočnosť, že názov produktu je napísaný priamo na ženské stehno. Tento dvojzmyselný vizuál - značka pripomína mužské meno - sa nápadne podobá na prax chovateľov dobytka, ktorý podobne označujú svoj majetok. Vizuál tak nielenže zredukoval ženské telo na reklamný pútač, ale nepriamo posilňuje rodovo stereotypné vnímanie žien ako čiehosi "majetku".  Nominoval/a: Paula J.
Nájdené: Billboard, Bratislava