NOMINÁCIE
Neznáma


Reklama vychádza z rodového stereotypu, podľa ktorého (všetky) ženy šoférujú horšie ako (všetci) muži, a preto potrebujú špeciálny prístup, aby sa v jazdení zdokonalili. Stereotypne rozdeľuje mužov a ženy, ako aj ich schopnosti na základe rodovej príslušnosti. Táto služba je bezdôvodne rodovo vymedzená, čím uráža nielen ženy – šoférky, ale zároveň vylučuje aj potenciálnych zákazníkov – mužov.Nominoval/a: Natália F.
Nájdené: Bratislava - na rôznych zastávkach, tlačová