NOMINÁCIE
Pečiatkáreň


Viaczmyselný slogan pôsobí na prvý pohľad, ako by v ponuke zadarmo bola zobrazená žena. V podnadpise zisťujeme, že ak sa žena prispôsobí "správnym" oblečením, bude piť zadarmo na účet podniku. Reklama cielene zneužíva stereotypy o ľahkej dostupnosti žien, ktoré zodpovedajú štandardom mýtu krásy. Nabáda mladé ženy na správanie (sexy oblečenie a zvýšenú konzumáciu alkoholu), ktoré sa im v skutočnom živote – v situácii, keď zažili sexuálne násilie – vyčíta ako rizikové správanie či "provokácia" útoku. Reklama je tak problematická vo viacerých rovinách. Spredmetňuje ženu ako lákadlo na ponúkanú službu a zároveň posilňuje stereotypy ospravedlňujúce sexuálne násilie na ženách.Nominoval/a: Eva P.
Nájdené: Internet, fb page zadávateľa