NOMINÁCIE
PIR spojovací materiál


Interpretácia tejto reklamy môže byť rôzna. Jej zadávateľ použil viaczmyselnú narážku, ktorú ale nepodložil sexistickým zobrazením, ako to pri reklame tohto typu býva zvykom. Keďže reklama prišla ako nominácia, je jednoznačné, že narážka môže byť čítaná so sexualizovaným až pornofikujúcim významom pričom jeho produkt nemá so sexuálnym životom žiadnu súvislosť. Zadávateľ ho mohol použiť účelovo na upútanie pozornosti v štýle reklamného cliché „sex predáva“. Pornofikujúca narážka vzbudzuje dojem stotožnenia produktu so sexuálnym pôžitkom, pričom v tomto prípade reklama ženu zároveň redukuje výlučne na objekt mužského potešenia. Reklama zbavuje ženu vlastnej subjektivity, a keďže to robí v kontexte pornofikujúceho sloganu, môžeme konštatovať, že tým nepriamo podporuje aj spoločenské prostredie ospravedlňujúce sexuálne násilie voči ženám. Reklama v tejto interpretácii, teda môže byť považovaná za spoločensky veľmi nezodpovednú.Nominoval/a: Paula J.
Nájdené: Bratislava, billboard