NOMINÁCIE
Pod pyramídou


Reklama je ukážkou fragmentácie, resp. vyrezávania ženského tela s cieľom upriamiť pozornosť na jeho konkrétne časti. Fragmentácia má ženské telo sexualizovať a použiť ako nástroj na upútanie pozornosti. Torzo nemá žiaden súvis s propagovaným podujatím. Kúskovanie tela zároveň implikuje nerešpektovanie celistvosti a integrity ľudskej bytosti. V tomto prípade bola ľudská bytosť – žena – a jej subjektivita zredukovaná na predmet tvoriaci vizuálne pozadie, ktoré sa očividne považuje za "vhodné" na prezentovanie hudobného podujatia.Nominoval/a: Martin K.
Nájdené: Internet, Fb Page