NOMINÁCIE
Kofola a.s. (Semtex)


Reklama účelovo využíva ženské telo a reklamné klišé „sex predáva“, aby pritiahla pozornosť k propagovanému produktu. Ten nemá s takýmto zobrazením žiadnu obsahovú súvislosť. Reklama navyše spochybňuje profesionalitu žien posilňovaním rodovo stereotypného vnímania žien a mužov v barmanskej profesii. Ak by žena podľa danej reklamy chcela nahradiť "rýchle ruky barmana", mala by sa sústrediť na nácvik twerkového tanca. Reklama znevažuje profesionálne barmanky tým, že ich uplatnenie v tejto profesii spája s vyzývavým tancom namiesto toho, aby ich prezentoval ako rovnocenne kvalifikované na barmanskú profesiu.
Reklama je síce česká, ale zadávateľ ju v rámci svojej propagácie použil aj na slovenskom hudobnom festivale.Nominoval/a: Ria G.
Nájdené: internet