NOMINÁCIE
Slovak Telekom


Reklamná kampaň je situovaná do budúcnosti, v ktorej nám napriek pokroku v technológiách podsúva utvrdzovanie zastaraných rodovo stereotypných predstáv o nevyváženej deľbe práce v domácnosti. Babička „Saganová“ sa venuje vianočným prípravám, zatiaľ čo dedko „Sagan“ vyjedá medovníky (resp. salónky v inom spote) namiesto toho, aby sa na prípravách podieľal. Ak má byť nápomocný, potrebuje usmernenie od ženy, čo vychádza z predpokladu, že domáce práce sú jej doménou. Muž by sa však radšej domácim prácam vyhol, čo sa mu vďaka dôvtipu jeho manželky nepodarí. Reklama podsúva stereotypné predstavy o mužoch, ktorí sa dobrovoľne nepodieľajú, resp. nemusia podieľať na domácich prácach. Ženy prezentuje ako tie, čo sa k partnerom nesprávajú ako k seberovným, ale ako k malým chlapcom, ktorých treba usmerňovať. Problematické je i to, že v reklame reprodukujúcej rodové stereotypy o deľbe práce medzi ženami a mužmi vystupujú populárne osobnosti, ktoré môžu, resp. by mali pre ľudí predstavovať inšpirujúce spoločenské vzory.Nominoval/a: Paula J.
Nájdené: Televízia