NOMINÁCIE
Slovenské pramene a žriedla (Zlatá studňa)


Reklama vychádza z rodového stereotypu, že muži a ženy komunikujú odlišne a navzájom si nerozumejú. Emotikon naznačuje ironizujúci podtón, pričom sugeruje, že „ženy“ sú nejakou osobitou a zároveň jednoliatou skupinou ľudí. Podsúvanie stereotypov je nielen limitujúce, ale ich opakovanie posilňuje zdanie prirodzenosti a „správnosti“ stereotypných predsudkov. Inými slovami, reklama na predsudkoch nielen stavia, ale ich aj posilňuje.Nominoval/a: Lenka Ch.
Nájdené: Internet, fb page