NOMINÁCIE
Slovenské pramene a žriedla (Zlatá studňa)


Reklama je príkladom posilňovania ďalšieho stereotypu o správaní žien a mužov. Podsúva nám, že muži a ženy sú vo svojej podstate iní, a hoci sa správajú identicky, ich konanie treba interpretovať odlišne. Zatiaľ čo hodnotenie toho istého prejavu je u muža pozitívne, u ženy reklama výsmešne varuje pred "nebezpečenstvom". Dôsledkom takéhoto nevyváženého hodnotenia je znevažovanie jednej skupiny (v tomto prípade žien) v porovnaní s druhou (mužmi).Nominoval/a: Lenka Ch.
Nájdené: Internet, fb page