NOMINÁCIE
Smartliv


Reklama explicitne – aj voľbou rovnakého slova životnosť – kladie ženu a predávaný tovar na jednu úroveň, čím ženu redukuje na predmet, v tomto prípade dokonca predmet nižšej hodnoty ako ponúkaný dom. O žene hovorí ako o „investícii“ s obmedzenou „životnosťou“, pričom tá je zjavne limitovaná jej mladým vekom a s ním asociovanou krásou. Vyobrazenú ženu navyše pozbavuje ľudskej dôstojnosti použitím silne sexualizovaného obnaženého fragmentu ženského tela.Nominoval/a: Jana M.
Nájdené: Facebook Page, internet