NOMINÁCIE
Stock Plzeň – Božkov (Fernet)


Reklama vychádza zo silných rodových stereotypov, podľa ktorých sú napr. domáce práce a zdravé stravovanie považované za prvky femininity, zatiaľ čo mužskosť je postavená na sile, drsnosti, pití alkoholu a samozrejme vymedzení sa voči tomu, čo je tradične považované za "ženské". Muž, ktorý prekročí hranice jasne definované "mužskosťou", je potom považovaný za slabocha či „vymäknutého“. Navyše, reklama svoj produkt prirovnáva k nástroju na nastolenie, resp. návrat k “tradičnému poriadku" v správaní mužov a nepriamo aj žien, ktorým produkt očividne určený nie je.Nominoval/a: Veronika V.
Nájdené: Televízia Markíza