NOMINÁCIE
Swiss Pharmaceutical Investment


Pri reklame na tento typ produktu je opodstatnené zobrazenie obnaženého tela či sexuálneho motívu, keďže spolu bezprostredne súvisia. Táto reklama však využila iba obnažené ženské telá a muža nechala oblečeného, čím ukázala dvojitý meter pre prístup k ženskej a mužskej nahote. Ženy tu navyše nevystupujú ako subjekty svojej sexuality. Každá z nich vystupuje ako symbolická reprezentantka jedného z účinkov tablety na muža. Ženské telá sa tak stávajú predmetmi, ktoré majú napĺňať mužské potreby. Reklama je však sexistická aj k mužom. Odkaz „mužom hneď“ naznačuje, že muži s problémami s erekciou nie sú považovaní za dostatočne maskulínnych a mužmi sa stávajú až vtedy, keď dosiahnu erekciu. Muži sú tak dehumanizujúco redukovaní na schopnosť erekcie.Nominoval/a: Paula J.
Nájdené: Printové médium