Sexistický kix – vyhlásenie výsledkov anticeny

BRATISLAVA, 30.5.2017 Vyvrcholenie druhého ročníka anticeny za najsexistickejšiu reklamu roka Sexistický kix sa blíži. Výsledky hlasovania verejnosti a rozhodnutia poroty zverejní Aliancia žien – Cesta späť na tlačovej konferencii 2. júna o 11. hodine. Vyhlásenie prebehne v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti a sprevádzať ním bude moderátorka Kristína Farkašová. V ten istý deň uverejní Aliancia žien – Cesta späť výsledky aj na webovej stránke sexistickykix.sk.

Do druhého ročníka anticeny nominovala verejnosť 55 reklám. Spomedzi tých potom o tom, kto sa stane držiteľom anticeny Sexistický kix, rozhodovala široká verejnosť a odborná porota zložená z expertiek a expertov na rodovú a reklamnú problematiku. Rozhodovanie odbornej poroty zhodnotila rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková: „Neprekvapilo, že aj v druhom ročníku anticeny Sexistický kix boli najviac zastúpené reklamy, ktoré navidomoči zneužívajú ženské telo a sexualitu na predávanie akéhokoľvek produktu, teda spredmetňujú ženy bez súvislosti s propagovaným produktom. Odborná porota však v diskusii dospela k názoru, že rovnako dôležité je poukázať na tie reklamy, kde je sexizmus menej viditeľný na prvý pohľad, a práve preto možno ešte škodlivejší pre ženy a mužov, ich vzťahy, ako aj fungovanie spoločnosti vôbec. Ide najmä o reklamy, ktoré sa rôznymi spôsobmi odvolávajú na stereotypné rozdelenie ženských a mužských rolí a zaužívané očakávania voči správaniu žien a mužov, čiže vlastne na rodovú nerovnosť ako žiaduci stav.“

Kľúčovú tému anticeny komentoval člen odbornej poroty, autor a prekladateľ, Michal Hvorecký: „Sexizmus zostáva na Slovensku málo známy a väčšinou nepochopený. Má oveľa bližšie k rasizmu a neznášanlivosti, ako sa na prvý pohľad zdá. Stereotypy o ženách a mužoch nás ochudobňujú o plnohodnotné vnímanie iných ľudí. Od poníženia je len krok k násiliu, ktoré je tradične veľkou a smutnou slovenskou realitou. Milujem dobré reklamy, ale sexistické plagáty či spoty sú biedne vymyslené, mizerne napísané a klientom viac škodia, ako pomáhajú.“

Pre zadávateľa najsexistickejšej reklamy pripravila Aliancia žien – Cesta späť v spolupráci s partnerskou organizáciou ASPEKT vecnú anticenu v podobe balíčka publikácií venovaných rôznym témam z oblasti rodovej rovnosti.

Zadávateľov, ktorých reklamy získali najviac hlasov verejnosti a odbornej poroty, pozýva Aliancia žien – Cesta späť na vyhlasenie výsledkov, aby si osobne prevzali anticenu na samotnej tlačovej konferencii v piatok 2. júna o 11. hod. v Nadácii otvorenej spoločnosti v Bratislave (Baštová 5).

Už iba týždeň rozhodujete o najsexistickejšej reklame roka

BRATISLAVA, 24.5.2017 Už len týždeň môže široká verejnosť hlasovať za najsexistickejšiu reklamu, teda ten najväčší Sexistický kix. Túto anticenu realizuje mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť už druhýkrát. Verejnosť vyberá z 55 nominácií prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do stredy 31. mája. Nominácia s najvyšším počtom bodov získava anticenu Sexistický kix. Druhú anticenu udeľuje odborná porota. Výsledky hlasovania budú vyhlásené 2. júna v Nadácii otvorenej spoločnosti v Bratislave.

V stredu 31. mája skončí možnosť hlasovať za najsexistickejšiu reklamu vo verejnom priestore na Slovensku. Do hlasovania prišlo 55 nominácií. „Tohto roku nominovala verejnosť na anticenu o 70 % sexistických reklám viac ako do pilotného ročníka. Nárast prisudzujeme väčšiemu záujmu o anticenu a s miernym optimizmom aj vyššej citlivosti verejnosti voči sexistickej reklame. V tomto svetle vyzývame reklamných  zadávateľov, ktorí sa opakovane  prezentujú  sexisticky, aby prehodnotili účinnosť svojej reklamnej stratégie. Až šesť firiem má v tomto ročníku nominovanú viac ako jednu sexistickú reklamu,“  uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka Sexistického kixu.

O udelení druhej anticeny rozhoduje odborná porota v zložení Jana Cviková (ASPEKT), Katarína Farkašová (Aliancia žien – Cesta späť), Oľga Gyárfášová (Univerzita Komenského, členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu), Michal Hvorecký (autor a prekladateľ), Paula Jójárt (členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu), Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ) a Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska).

Ani podľa jednej z členiek poroty, Pauly Jójárt, nebude jednoduché z toľkého počtu nominácii vyberať. „Je mi veľkou cťou byť opäť členkou poroty pre udeľovanie anticeny Sexistický kix. Už letmý pohľad na nominácie ma znepokojil. Je mi veľmi ľúto, že zneužívanie sexistických obrazov považovali nominovaní zadávatelia a reklamní tvorcovia za vhodnú formu prezentácie. Musím, žiaľ, konštatovať, že je z čoho vyberať. Porota ani hlasujúca verejnosť to nebudú mať ľahké.“

Hlasovanie o najsexistickejšej reklame bude na stránke sexistickykix.sk dostupné do polnoci 31. mája. Vyhlásenie  výsledkov hlasovania verejnosti aj odbornej poroty, ktoré sa koná 2. júna 2017 o 11. hodine v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti, bude moderovať Kristína Farkašová.

Druhý ročník anticeny proti sexizmu v reklame

BRATISLAVA 18.4.2017 Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť vyhlásila druhý ročník udeľovania anticeny Sexistický kix, ktorou kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Verejnosť má opäť možnosť aktívne odmietnuť sexizmus vo verejnom – aj internetovom – priestore prostredníctvom nominovania reklám, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu. Nominácie prijímame na webovej stránke sexistickykix.sk do 30. apríla. Zadávateľ reklamy s najvyšším počtom hlasov verejnosti a odbornej poroty sa stáva držiteľom antiocenenia Sexistický kix. S cieľom upriamiť pozornosť na problematiku rodovej deľby práce spustíme hlasovanie o anticene symbolicky 1. mája, teda na Sviatok práce. Partnerkami druhého ročníka anticeny Sexistický kix sú slovenská feministická organizácia ASPEKT a česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ. Mediálnym partnerom je blog Pole.

Druhý ročník nadväzuje na overený formát pilotného ročníka, v ktorom záujem verejnosti, ako aj zhodný výsledok hlasovania verejnosti a odbornej poroty potvrdili, že anticena má v slovenskom prostredí svoje miesto ako nástroj verejnej kritiky a reflexie sexistickej reklamy. Verejnosť môže do hlasovania o anticenu Sexistický kix nominovať všetky reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe pohlavia, resp. na základe ich príslušnosti k ženskému či mužskému rodu, alebo aj na základe odmietania takejto príslušnosti. Ide napríklad o zobrazovanie ženského tela bez akéhokoľvek súvisu s propagovaným produktom, o zobrazovanie žien a mužov v rodovo stereotypných situáciách týkajúcich sa platenej alebo neplatenej práce, ako aj o iné formy ponižujúcich rodovo stereotypných zobrazení.

Koordinátorka projektu Jitka Dvořáková vysvetlila posolstvo druhého ročníka anticeny: „Pilotný ročník nám umožnil poznať a verejne prezentovať rozsah sexizmu v reklame a zakorenenosť spoločenských predsudkov, s ktorými reklama pracuje. V tomto ročníku sme sa preto rozhodli upriamiť pozornosť na problém často nespravodlivej deľby práce medzi ženami a mužmi. Takáto deľba práca v najširšom slova zmysle je dôsledkom stereotypného chápania ženskej a mužskej roly, ktoré ovplyvňuje aj výchovu a socializáciu detí. Pre začiatok hlasovania sme preto symbolicky zvolili Sviatok práce a výsledky hlasovania zverejníme na Medzinárodný deň detí.“

Sexistické reklamy môžete nominovať na anticenu prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 30. apríla 2017. O tom, ktorý zadávateľ sa stane držiteľom anticeny, budete môcť hlasovať od 1. mája. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 2. júna 2017.

Vyhlásenie rozhodnutia o udelení anticeny za najsexistickejšiu reklamu

BRATISLAVA 18. 4. 2016 Pilotný ročník anticeny za najsexistickejšiu reklamu roka Sexistický kix už pozná výsledky hlasovania verejnosti aj rozhodnutie odbornej poroty, zloženej zo šiestich expertiek a expertov na rodovú a reklamnú problematiku. Slávnostné vyhlásenie spolu s odovzdaním anticeny sa koná na tlačovej konferencii v utorok 19. apríla o 11. hod. v bratislavskom Café Scherz. Verejnosť a odborná porota vyberali z 32 nominovaných reklám, pričom sa zhodli na rovnakej reklame. Osoba, ktorá reklamu zadala, prijala pozvanie Aliancie žien – Cesta späť a príde si prevziať antiocenenie priamo na tlačovú konferenciu.

Výsledok hlasovania zverejníme 19. apríla o 11. hod. aj na stránke sexistickykix.sk. Na anticenu Sexistický kix verejnosť nominovala 32 sexistických reklám, ktoré sa od 1. januára 2015 objavovali vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. „Pri spracovávaní jednotlivých nominácií sme boli milo prekvapené. Ľudia v zdôvodneniach svojich nominácií ukázali pochopenie, že sexizmus a násilie v reklame nie sú len nepríjemné, ale aj nebezpečné svojimi dôsledkami pre reálne životy ľudí. Najčastejšie boli nominované reklamy, ktoré použili sexualizované ženské telo bez súvisu s ponúkaným produktom,“ komentovala priebeh nominácií koordinátorka projektu Jitka Dvořáková. Spomedzi nominácií sa potom rozhodovalo o dvoch anticenách: o jednej rozhodla verejnosť a o druhej odborná porota v zložení Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska), Eva Rajčáková (Rada pre reklamu), Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ), Paula Jójárt (psychologička a rodová expertka), Katarína Farkašová (Aliancia žien – Cesta späť), Jana Cviková (ASPEKT).

Rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková o skúsenostiach s realizáciou a procesom vyhodnocovania anticeny povedala: „Záujem verejnosti o pilotný ročník Sexistického kixu, ako aj zhoda výsledkov hlasovania verejnosti a odbornej poroty svedčia o tom, že takáto anticena má v slovenskom prostredí dôležité miesto ako nástroj verejnej kritiky a odmietnutia znevažovania ľudí, najčastejšie ľudí ženského rodu, v reklame. Pre jej ďalšie úspešné fungovanie bude kľúčové pokračovanie a prehlbovanie spolupráce odborníčok a odborníkov na rodovú problematiku a z oblasti reklamy a marketingu.“ Priebeh a výsledky pilotného ročníka anticeny Sexistický kix sledoval ako porotca aj generálny riaditeľ

Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák: „Je neuveriteľné, že v roku 2016 sa nájdu zadávatelia, ktorí považujú sexistické dvojzmysly či zobrazenia za účinný nástroj komunikácie aj takých služieb a produktov, ktoré sú z úplne iného súdka – ako napríklad záložňa. Oveľa tragickejšie však je, keď sa na takúto nízku úroveň komunikácie podujme osoba snažiaca sa o verejnú funkciu, v rámci ktorej má definovať nejaké celospoločenské štandardy, má byť morálnou autoritou a má sa spolupodieľať na nastavovaní pravidiel a zákonov, ktorými sa bude riadiť celá spoločnosť. Je to smutné aj v súvislosti s mnohoročnou snahou naozaj kultivovaných a šikovných žien vymaniť sa spod obrazu ‚estetického doplnku‘či sexuálneho objektu.“ Pre zadávateľa najsexistickejšej reklamy pripravila Aliancia žien – Cesta späť v spolupráci s partnerskou organizáciou ASPEKT vecnú anticenu v podobe balíčka publikácií o rodovej rovnosti.

Odovzdávanie anticeny prebehne na tlačovej konferencii v utorok 19. apríla o 11. hod. v Café Scherz v Bratislave (Partizánska 2).

Na nominácie ostávajú už len 3 dni

BRATISLAVA 4. 3. 2016 Už len tri dni môže verejnosť nominovať sexistické reklamy na anticenu Sexistický kix. Prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk môže takýmto spôsobom ktokoľvek vyjadriť nesúhlas so znevažovaním ľudí na základe ich príslušnosti k ženskému či mužskému rodu, ktorého sa reklama často dopúšťa. Nominačný formulár bude fungovať presne do polnoci 7. marca. O udelení anticeny rozhodne hlasovanie verejnosti a odbornej poroty, ktoré bude slávnostne spustené na Medzinárodný deň žien. Zadávatelia reklamy s najvyšším počtom hlasov sa stanú držiteľmi anticeny, ktorá vznikla so zámerom kriticky poukázať na sexizmus ako chybu v reklame i spoločnosti a upozorniť na dôsledky sexizmu pre život všetkých ľudí, no najmä žien.

Jednotlivé nominácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke sexistickykix.sk. Vďaka záujmu verejnosti sa už podarilo zozbierať dve desiatky nominácií a ďalšie pribúdajú.  Ukazuje sa, že najčastejšou chybou v reklame je zneužívanie ženského tela ako pútača či ako predmetu stotožňovaného s propagovaným produktom. Sexizmus sa nevyhol ani predvolebnej kampani, kde sa objavili reklamy, ktoré využívajú ženské telo na upútanie pozornosti a vychádzajú z princípu „sex sells“ alebo na základe veku a pohlavia znevažujú seniorky ako hlúpe voličky. Situáciu komentuje jedna zo spoluorganizátoriek anticeny Sexistický kix Jana Cviková: „Hoci predvolebná kampaň ukázala, že je v nej už dovolené naozaj všetko, trváme na tom, že sexizmus ani žiadne iné znevažovanie či diskriminácia ľudí do žiadneho typu reklamy nepatria.“

Sexistické reklamy možno nominovať do polnoci 7. marca. Na Medzinárodný deň žien bude slávnostne spustené hlasovanie verejnosti o anticene pre sexistickú reklamu na spoločnom podujatí viacerých mimovládnych iniciatív, ktoré sa pod názvom Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky, koná v priestore pre chýbajúcu kultúru – Fuga na Námestí SNP v Bratislave; podujatie sa začína o 18. hodine.  Bližšie informácie o programe sú dostupné na webovej a fejsbúkovej stránke Sexistického kixu.

Sexistický kix – pilotný ročník anticeny proti sexizmu v reklame

BRATISLAVA 25. 2. 2016 Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť spustila webovú stránku sexistickykix.sk, ktorej prostredníctvom môže široká verejnosť pranierovať sexistickú reklamu vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. Na stránke môže ktokoľvek do 7. marca nominovať na anticenu Sexistický kix reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu. O udelení anticeny rozhodne hlasovanie verejnosti a odbornej poroty. Zadávateľ reklamy s najvyšším počtom hlasov sa stane držiteľom anticeny, ktorá vznikla so zámerom kriticky poukázať na sexizmus ako chybu v reklame i spoločnosti a upozorniť na dôsledky sexistického znevažovania pre reálne životy ľudí, najmä žien. Partnerkami pilotného ročníka hlasovania o anticene Sexistický kix sú Rada pre reklamu, česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ a slovenská feministická organizácia ASPEKT.

Organizátorka antiocenenia Aliancia žien – Cesta späť  sa venuje riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách. O súvislostiach medzi sexizmom v reklame a násilím hovorí riaditeľka Katarína Farkašová: „Rodovo podmienené násilie je dôsledkom nerovnovážneho postavenia žien a mužov v spoločnosti. Spoločnosť napriek tomu často zatvára oči pred rôznymi formami diskriminácie žien, a to aj v reklame. Sexizmus, ako aj ďalšie formy diskriminácie v reklamách, sa pritom vo verejnom priestore bežne objavujú ako normálne a beztrestné.“

Do hlasovania o anticenu Sexistický kix môže verejnosť nominovať všetky reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe pohlavia, resp. na základe ich príslušnosti k ženskému či mužskému rodu, alebo aj na základe odmietania takejto príslušnosti. Ide napríklad o zobrazovanie ženského tela ako sexuálneho objektu, navyše bez akéhokoľvek súvisu s propagovaným produktom, ako aj o iné formy ponižujúcich rodovo stereotypných zobrazení.

Anticena pranierujúca sexistickú reklamu sa v rámci prebiehajúceho pilotného projektu už prezentovala pod iným názvom, ktorý parafrázoval názov známej súťaže reklamnej kreativity organizovanej Klubom reklamných agentúr Slovenska, Art Directors Clubom a mesačníkom Stratégie. Proti takémuto použitiu danej značky sa však ohradil prezident KRASu Róbert Slovák. Keďže spoluprácu s Radou pre reklamu, ako aj s KRASom považujeme za dôležitú pre účinnú kritiku prejavov sexizmu a iných foriem diskriminácie v reklame, dohodli sme sa spoločne na zmene názvu anticeny. R. Slovák privítal anticenu Sexistický kix slovami: „Som rád, že vznikla iniciatíva podobná českému Sexistickému prasátečku a myslím si, žiaľ, je u nás potrebná. Cieľom KRASu je dlhodobo zvyšovať úroveň reklamy na Slovensku a podpora tejto aktivity je pre mňa prirodzeným nadviazaním na našu prácu na poli etiky, ktorú ako aktívny člen Rady pre reklamu presadzujeme. Verím, že si nezodpovední klienti a agentúry vezmú k srdcu tento apel na etický rozmer reklamy a budú sa hanbiť, ak túto cenu získajú.“

Sexistické reklamy môžete nominovať na anticenu prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 7. marca 2016. Po tomto termíne rozhodne o držiteľovi alebo držiteľoch Sexistického kixu široká verejnosť a odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v apríli 2016. Projekt voľne nadväzuje na skúsenosti úspešnej súťaže, ktorú v Českej republike pod názvom Sexistické prasátečko organizuje občianske združenie NESEHNUTÍ. Veríme, že po pilotnom ročníku slovenskej anticeny budú nasledovať ďalšie.