NOMINÁCIE
tuli.sk


Reklama stereotypne predpokladá, že ženu v živote najviac napĺňa jej rola manželky a matky. Aj keď výrok môže u niektorých žien platiť, je podaný takým spôsobom, ako by išlo o univerzálnu pravdu. Nezohľadňuje fakt, že pre niektoré ženy môže „bohatstvo“ spočívať aj v osobnej realizácii mimo rodiny. Implicitne tiež naznačuje, že pre neheterosexuálne, slobodné, nevydaté či bezdetné ženy je skutočné šťastie nedostupné.Nominoval/a: Lenka K.
Nájdené: Internet