NOMINÁCIE
Unilever SK (Axe)


Nominácia je príkladom reklamy, ktorú možno čítať rôznymi spôsobmi. Bez širšieho kontextu reklamnej kampane pôsobí ako forma „láskavého sexizmu“, ktorý je postavený na predstave o žene ako „dáme“ a s tým súvisiacej spoločenskej role. K dáme sa „pravý muž“ správa galantne a ochraňovateľsky, od dámy sa zasa očakáva jemnosť, ženskosť a reprezentatívnosť. Takto jasne vymedzené roly odsúvajú ženu do pasívnej pozície a nepočítajú so skutočne partnerským vzťahom a vzájomným zdieľaním aktivít. V širšom kontexte reklamnej kampane zadávateľa a z perspektívy konštrukcie maskulinity sa však reklama dá vnímať aj ako pozitívna. Táto kampaň odmieta stereotypnú predstavu o jedinej "pravej" mužskosti a otvára dvere pre jej širšie, rozmanitejšie vnímanie. V tomto kontexte by sa reklama dala interpretovať tak, že aj šachista - intelektuál, ktorý nie je stelesnením stereotypne chápanej mužskosti, môže byť pre ženu príťažlivý a zaujímavý partner.Nominoval/a: Dana V.
Nájdené: Billboard, Bratislava, ulica Kutlíkova