NOMINÁCIE
Unique Club


Reklama sa snaží prilákať pozornosť prostredníctvom odhaleného ženského výstrihu a melónov, ktoré majú "vtipne" podčiarknuť dvojzmyselnosť jednoduchej slovnej hračky. Ženy tú nie sú prezentované ako potenciálne zákazníčky klubu. Reklama ponúka ženy a ich časti tela ako lákadlo pre návštevníkov mužského rodu. Dochádza tak k spredmetňovaniu žien.

Zadávateľ sa podobným obsahom prezentuje opakovane tu, tu aj tu.Nominoval/a: Katarína V.
Nájdené: Internet, fb page