Výsledky hlasovania 2. ročníka

Hodnotenie odbornej poroty

Hoci sa občas zdá, že v spoločnosti považujeme za prijateľné, keď reklama využíva sexualizáciu ženského tela bez súvislosti s produktom, množstvo nominácií tohto druhu ukazuje, že aspoň časť verejnosti sa s tým nestotožňuje. Verejnosť aj odborná porota sa zhodli na tom, že obzvlášť v politickej reklame je takéto znevažujúce prezentovanie ženy či ženskosti neakceptovateľné. Reprodukuje sa ním stereotypné vnímanie ženy ako objektu a používaním „ženských zbraní“ sa zároveň diskvalifikuje účasť žien v parlamente. Želáme novozvolenej poslankyni NR SR, aby sa v budúcnosti prezentovala už len ako kompetentná osobnosť slovenskej politiky. Veľa úspechov v práci praje tím Sexistického kixu. Viac info o pilotnom ročníku anticeny Sexistický kix TU.

Výsledky hlasovania verejnosti