NOMINÁCIE
www.auto-clean.sk


Vyobrazené ženské postavy žiadnym spôsobom nesúvisia s ponúkanou službou. Sú inštrumentalizované ako pútač. Navyše, takéto stereotypné zacielenie reklamy sugeruje, že auto a služby s ním spojené sú "mužská" záležitosť.Nominoval/a: Šimon S.
Nájdené: Bratislava billboard