NOMINÁCIE
Záložňa Breva 2


Zobrazené polonahé ženské telo nemá žiadnu súvislosť s ponúkanými službami, je využité výlučne na prilákanie pozornosti. Telo sa v reklame zároveň spredmetňuje prirovnávaním k tovaru, čo ženu znevažuje ako ľudskú bytosť. Zadávateľ sa opakovane v minulosti aj súčasnosti prezentuje sexualizovanými zobrazeniami žien bez súvislosti s propagovaným produktom. V niektorých prípadoch jeho reklamná „tvorba“ hraničí až s pornofikáciou.
Zadávateľ používa tento prístup ako štandardnú reklamnú prax, a to napriek skutočnosti, že Rada pre reklamu v jeho prípade opakovane konštatovala
porušenie Etického kódexu reklamnej praxe.Nominoval/a: Libor R.
Nájdené: Bratislava, potlač na predajni