NOMINÁCIE
Záložna Breva


Záložňa Breva si zo zneužívania ženského tela spravila takpovediac štandardnú marketingovú stratégiu. Zadávateľovi v prvom ročníku Sexistického kixu prisúdila verejnosť v hlasovaní o najsexistickejšiu reklamu druhé miesto. Tento rok ašpiruje Breva na anticenu opäť viacnásobnou nomináciou podobného charakteru. Na svoju propagáciu opätovne využíva sexualizované až pornofikujúce obrazy nahého ženského tela bez súvisu s ponúkanými službami. Reklama stavia ženu na jednu úroveň s ponúkaným tovarom, čím ju spredmetňuje a dehumanizuje.
Pre úplnosť dodávame, že Rada pre reklamu opakovane v prípade tohto zadávateľa v minulosti konštatovala
porušenie Etického kódexu reklamnej praxeNominoval/a: Veronika F.
Nájdené: Printová reklama vhadzovaná do schránok, Kežmarok