NOMINÁCIE
Grand Hotel Senica


Reklama je postavená na rodových stereotypoch: Stavia ženy a mužov do dvoch oddelených svetov, v ktorých muži jedia jedno (samozrejme "mužné" mäso) a ženy niečo úplne iné ("feminínne" zdravšie a diétne). Očakáva sa, že muž je ten, ktorý by mal ženu na večeru pozvať. Reklama podsúva a zároveň posilňuje rodovo stereotypné roly mužov a žien v spoločnosti, ktoré sú naviac nastavené heteronormatívne, keďže na romantickú večeru počíta len s heterosexuálnymi pármi.Nominoval/a: Veronika Š.
Nájdené: Internetová reklama, fb page