NOMINUJTE REKLAMU
Nominovať môžete do 30.04.2017

Zadajte odkaz z internetu, alebo nahrajte súbor (fotografia, video, nahrávka)


O aký typ reklamy ide?

Kedy ste reklamu videli, alebo počuli?

Kde ste reklamu videli, alebo počuli? (Pri vonkajšej reklame, uveďte ulicu a mesto, internetovej - meno webu, link, rozhlasovej - názov stanice, printovej - názov tlačiva, propagačných materiáloch - miesto predaja)

Je táto reklama sexistická, alebo ukážkou pozitívnej reklamnej praxe?


Napíšte nám Váš názor na reklamuKontaktné údaje (pri nominácii bude uvedené iba krstné meno a inicála priezviska)
Vaše menoPriezvisko Váš email


ČLÁNKY A NOMINÁCIE
ITB Development

Pravidlá súťaže Sexistický kix

Krbex
Druhý ročník anticeny proti sexizmu v reklame Druhý ročník anticeny proti sexizmu v reklame
BRAMAC - strešné systémy
www.demotivacia.com

Čo je sexistická reklama

Grand Hotel Senica


ĎALŠIE NOMINÁCIE A AKTUALITY