NOMINÁCIE
Kaufland


Reklama je postavená na fantazijných predstavách muža, ktorý sníva o tom, že sa mu cudzia žena odovzdáva na počkanie. Muž je síce zaskočený, ale v podstate potešený. V reklamnom príbehu žena ponúka za nákup svoje srdce. Je postavená na rovnakú úroveň s predmetmi, ktoré môžu zákazníci kúpiť alebo vyhrať v spotrebiteľskej súťaži. Reklama pracuje so sexualizovaným náznakmi, keď si pokladníčka zmyselne oblizuje pery a rozopína tričko. Sexualizovaný podtón je nesporný. Zároveň spolu s tým reklama zbytočne podsúva rodovo stereotypné predstavy o tom, že pozornosť a prípadne aj telo ženy si možno kúpiť.
Poznámka: Reklama už nie je online dostupná, spot sa však opakovane objavoval v reklamných blokoch viacerých TV staníc.Nominoval/a: Kristína J.
Nájdené: Internet, Fb Page zadávateľa, televízia