NOMINÁCIE
Night Club Hrašné


Zo sprievodného textu je zrejmé, že reklama ponúka prácu v oblasti poskytovania sexuálnych služieb. Reklama je problematická vo viacerých smeroch. Pracuje so stereotypom, že ženy (vlastne dievčatá) si potrebujú zarábať len z márnotratnosti (na pekné veci), nie na živobytie. Najzarážajúcejšie však je, že na tento typ práce reklama láka “dievčatá”, čo by mohlo implikovať aj neplnoleté osoby. Naviac reklama dievčatá presviedča, že sa od nich očakáva ochota niečo obetovať, aby si zarobili na pekné veci. Čo presne by malo byť tým niečím, sa s ohľadom na ponúkanú prácu môžeme len domnievať.Nominoval/a: Mária L.
Nájdené: Internetová platená reklama, Fb page