<< >>

 • Do hlasovania o anticenu môžu byť zaradené len tie reklamy, ktoré obsahujú sexistické prvky. Viac o tom, čo je sexistická reklama, sa dočítate tu.
 • Nominované môžu byť všetky typy reklám (vonkajšia, internetová, televízna, rozhlasová, printová, propagačné materiály), a to tak vo forme videí, ako aj obrázkov.
 • Do druhého ročníka anticeny možno nominovať tie reklamy, ktoré boli v období od 19. apríla 2016 (dátum vyhlásenia 1.ročníka Sexistického kixu) nejakým spôsobom prítomné vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku.
 • Nominovanie reklám do druhého ročníka anticeny prebieha do 30. apríla 2017.
 • Tipy na reklamy môžete posielať celoročne, a to i po tomto termíne. Reklama však bude zaradená až do ďalšieho ročníka.
 • Zaslané reklamy budú do hlasovania zaradené na základe schválenia webovými administrátorkami. Toto rozhodnutie by nemalo trvať dlhšie ako päť dní.
 • Do anticeny nebudú zaradené reklamy, ktoré boli nominované v predchádzajúcom ročníku Sexistického kixu. Reklamy ktoré dlhodobo pretrvávajú vo verejnom priestore môžu byť nominované každý druhý ročník.

 • O držiteľoch anticeny rozhodne verejnosť hlasovaním na stránkach www.sexistickykix.sk, ako aj odborná porota zložená z expertiek a expertov na marketing a rodovú problematiku. Ich mená budú zverejnené na webe.
 • Verejné hlasovanie bude prebiehať od 1. mája 2017.
 • Mená držiteľov anticeny budú zverejnené na vyhlásení výsledkov 2. júna 2017.
 • Držiteľom anticeny je zadávateľ reklamy, nie reklamná agentúra ani tvorcovia reklamy.